REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA I MANIFESTACIJA ZA PRVO TROMESEČJE 2015. G.

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad, za prvo tromesečje 2015. godine, donela je 20. 02. Odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika, sa odobrenim novčanim iznosima, učesnika koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine Stari grad u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste na sajtu gradske opštine.

Rang lista prijavljenih sa odobrenim sredstvima