REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2015. GODINU

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, dana 26.03.2015. godine, donela je odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine u roku od tri dana od dana objavljivanja iste na sajtu Gradske opštine (27.03.2015.)

PREUZMITE RANG LISTU PRIJAVLJENIH SA ODOBRENIH SREDSTVIMA