REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA U 2014. GODINI

Komisija za sprovođenje Konkursa sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad u 2013. godini, donela je 04.03. 2013. godine Odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika sa odobrenim novčanim iznosima po Javnom konkursu koji ispunjavaju uslove konkursa. Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine Stari grad u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste na sajtu Gradske opštine (04.03.2014).

Rang listu možete pogledati ovde