REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO U DRUGOM TROMESEČJU 2014.

Komisija za sprovođenje Konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, dana 15.05.2014. godine, donela je odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad za drugo tromesečje 2014. godine, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine u roku od tri dana od dana objavljivanja iste na sajtu Gradske opštine Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

Odluku sa rang listama možete pogledati ovde.