«RECIKLAŽA NA STAROM GRADU»

U Osnovnoj školi «Mihajlo Petrović Alas» održana je promocija kontejnera specijalno namenjenih za prikupljanje PET ambalaže, pod sloganom «Reciklaža na Starom gradu». Ovom događaju prisustvovali su Mirjana Božidarević, predsednica opštine Stari grad, Miomir Bilbija, član Opštinskog veća, nekoliko odbornika Skupštine, članovi Saveta za ekologiju i direktori svih osam osnovnih škola na našoj opštini. Takođe, promociji je prisustvovao i predstavnik firme «Brzan plast» sa kojom će škole potpisati konkretan ugovor u vezi sa otkupom ambalaže.
«Na inicijativu Saveta za ekologiju, Opštinsko veće kupilo je svim osnovnim školama ove specijalne kontejnere, što će omogućiti da deca i praktično primene sve ono što su naučili prethodnih godina iz ove oblasti. Vrednost jednog kontejnera iznosi oko 25.000 dinara, rekla je Ljiljana Petrović, sekretar Saveta za ekologiju.
Cilj akcije jeste prikupljanje plastične ambalaže koju će deca donositi i ubacivati u kontejnere a direktori i nastavnici će se potruditi da ovu ambalažu proslede organizacijama koje se bave otkupom i tako dođu do dodatnih sredstava za školu. Ove godine planirana je i kupovina kontejnera za limenke i staklenu ambalažu i time će se upotpuniti krug reciklaže.
«Opština godinama podstiče i podržava razvoj ekološke svesti kod najmlađih s nadom da će oni ti preneti i na svoje roditelje. Želimo da naše najmlađe stanovnike naučimo da čuvaju i neguju svoju životnu sredinu i učine je još kvalitetnijom za život. Ova današnja akcija odnosi se na najmlađe ali se nadamo da ćemo je proširiti i na starije», rekla je Mirjana Božidarević, predsednica opštine Stari grad.
Na teritoriji opštine Stari grad postoje četiri reciklažna dvorišta koja se nalaze na Studentskom trgu, blizu prostorija Društva za pomoć osobama sa posebnim potrebama, na Dorćolu između blokova zgrada, kod Sportsko- rekreativnog centra «Milan Gale Muškatirović» i na marini Dorćol.

Savet za ekologiju SO Stari grad a uz podršku Opštinskog veća već duži niz godina organizuje i realizuje ekološke radionice za učenike u svim starogradskim školama i decu predškolskog uzrasta na temu «Deca i reciklaža». Na ovakav način radi se na edukaciji dece , o njihovom saznanju o korisnosti otpada i mogućnostima ponovnog korištenja.