RANG LISTA PRIJAVLJENIH UČESNIKA PO JAVNOM POZIVU U OBLASTI SPORTA

Komisija za ocenu programa u oblasti sporta, na osnovu sprovedenog javnog poziva, koji je raspisan 10. novembra, donela je 25.12.2015. godine, Odluku kojom se utvrđuje Rang lista prijavljenih učesnika po Javnom pozivu za dostavljanje predloga godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad, koji ispunjavaju uslove javnog poziva na osnovu propisanih kriterijuma.

Redovne aktivnosti kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta finansiraće se iz budžeta Gradske opštine Stari grad u 2016. godini.

Rang listu prijavljenih učesnika po javnom pozivu iz oblasti sporta možete preuzeti na linku ispod ove vesti.

RANG LISTA PRIJAVLJENIH UČESNIKA PO JAVNOM POZIVU U OBLASTI SPORTA