RANG LISTA PRIJAVLJENIH UČESNIKA IZ OBLASTI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Komisija za sprovođenje konkursa, na osnovu sprovedenog postupka po konkursu raspisanom 18. septembra tekuće godine, utvrdila je dana, 2. oktobra 2017. godine, RANG LISTU prijavljenih učesnika za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Stari grad budžetskim korisnicima iz oblasti unapređenja bezbednosti SAOBRAĆAJA u 2017.godini, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Prigovor na rang listu može se izjaviti predsedniku gradske opštine u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na sajtu gradske opštine.

Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

PRILOG: Rang listu prijavljenih učesnika po javnom pozivu iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja možete preuzeti OVDE.