RADOVI U OBJEKTU PRVE EKONOMSKE ŠKOLE

04.12. poziv za podnošenje ponuda

04.12. konkursna dokumentacija

09.12. pojašnjenje izmena dokumentacije

09.12. izmenjena strana 13

14.01. obaveštenje o zaključenom ugovoru