RADIONICE O ELEKTRONSKOM OTPADU

Značaj pravilnog postupanja sa elektronskim i električnim otpadom tema je edukativnih radionica koje od ove školske godine sprovodi Savet za ekologiju opštine Stari grad. Cilj projekta je upoznavanje građana sa još jednim segmentom iz oblasti zaštite životne sredine, a u skladu ca Nacionalnom strategijom održivog razvoja.

Kampanja će trajati više meseci, a palnirano je da se na opštini obezbede stalne lokacije za odlaganje ovakve vreste otpada.

Edukativne radionice u kojima će učestvovati učenici sedmih razreda svih škola na Starom gradu, vodiće 20 volontera. Oni će upoznati učenike o pravilnom postupanju sa elektronskim i električnim otpadom, a u planu je i poseta fabrikama za reciklažu ove vrste otpada. Osim toga, volonteri će biti zaduženi i za izradu brošure sa informacijama o elektronskom otpadu i realizacijom celokupnog projekta.

Na ovaj način Savet za ekologiju opštine Stari grad želi da animira građane da elektronski otpad donose i odlažu u posebne kontejnere, koji će biti postavljeni u dvorištima osnovnih škola. Otpad će se kasnije organizovano odvoziti na reciklažu.