PRUŽANJE POMOĆI SE NASTAVLJA

U skladu sa svojim opredeljenjem opština Stari grad i u ovoj 2006. godini nastvalja sa finasiranjem nevladinih organizacija koje su na budžetu opštine i to : « Prijatelji dece» ( 58.845.00 dinara), Narodna tehnika «Stari grad» (46.380.00 dinara), Društvu za brigu o starim licima ( 31.980.00 dinara), Dokumentacionom centru «Veritas» ( 115.240.00 dinara), Crvenom krstu Stari grad ( 26.505.00 dinara) i Društvu za pomoć osobama ometenim u razvoju ( 100.000 dinara). Opština nastavlja sa dodelom nagrada najboljim policajcima i vatrogascima.
Svake godine opština je uplaćivala mesečne donacije Pećkoj patrijaršiji i Visokim Dečanima te će tako sa mesečnom donacijom od po 150.000 dinara opština nastaviti da upućuje donaciju i u ovoj godini.