PROJEKAT „OSNAŽIVANJE ROMSKE POPULACIJE U POGLEDU MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA“.

Gradska Opština Stari grad, u parnterstvu sa ADRA Srbija, sporovodi projekat „Osnaživanje romske populacije u pogledu mogućnosti zapošljavanja“. Projekat se sprovodi u okviru Programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma– Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).            

Cilj projekta je da poboljša socijalne i ekonomske uslove romske populacije na teritoriji opštine Stari grad putem preduzimanja afirmativnih mera za zapošljavanje.

Projekat treba da doprinese smanjenju siromaštva Roma kroz ekonomsko osnaživanje, stručnu obuku i povećanje poslovne pismenosti. Aktivnosti se zasnivaju na obrazovnom i ekonomskom osnaživanju koje pruža konkretne i relativno brze mogućnosti ostvarivanja prihoda.

Korisnici projekta su mladi Romi od 16 do 40 godina. U toku projekta, koji traje do septembra 2020, biće odabrano 20 korisnika za proces stručnog osposobljavanja u licenciranoj obrazovnoj instituciji. Njih 10 bi trebalo da stažira, bude na praksi, u odabranim firmama i preduzećima. Cilj je da se 10 polaznika zaposli nakon završene obuke.

Oni koji nemaju završenu osnovnu školu trebalo bi uporedo sa stručnom obukom da po ubrzanom procesu završe i osnovnu školu. Opština Stari grad organizovaće u svojim prostorijama, uz korišćenje svoje tehničke opreme, pripremne radionice za profesionalno obrazovanje. Projekat uključuje mentorsku podršku, kao i materijalnu pomoć u vidu higijenskih proizvoda, odeće,i drugih vitalnih artikala, u zavisnosti od potreba.