PROJEKAT NEWGENERATIONSKILLS – „NOSIOCI PROMENA: SOCIJALNE INOVACIJE I SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO”

Gradska opština Stari grad, u saradnji sa Lokalnom samoupravom i opštinom Ujbuda 11. okruga iz Budimpešte, organizuje u četvrtak, 14. juna, u 15 časova, konferenciju „Nosioci promena: socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo”, u banket sali Hotela „Constantine the Great”, Ulica 27. marta broj 12.

Predstavnici Gradske opštine Stari grad i Lokalne samouprave i opštine Ujbuda govoriće o pozitivnim uticajima aktivnosti i rezultata projekta NewGenerationSkills na mlade iz Dunavskog regiona, nakon dvodnevnog sastanka partnera iz 7 zemalja, koji se 13. i 14. juna održava u Beogradu.

U sklopu konferencije planirana je i panel diskusija sa predstavnicima partnerskih organizacija iz Austrije, Slovenije, Bugarske, Rumunije, Mađarske i Srbije, kao i koktel po završetku programa.

Projekat NewGenerationSkills se finansira kroz Intereg Dunavski transnacionalni program i realizuje se u sedam država Dunavskog regiona: Mađarskoj, Austriji, Sloveniji, Češkoj, Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji. Projekat se fokusira na razvoj povoljnog institucionalnog okruženja i efikasnije upotrebe potencijala omladine iz Dunavskog regiona radi dostizanja razvojnih ciljeva i izazova gradova koji učestvuju u realizaciji projekta, a naročito onih koji se odnose na potrebe društva i lokalnih zajednica.