PROJEKAT NEWGENERATIONSKILLS: KONFERENCIJA „NOSIOCI PROMENA – SOCIJALNE INOVACIJE I PREDUZETNIŠTVO”

Predsednica Skupštine opštine Stari grad Mila Popović i predstavnica budimpeštanske Lokalne samouprave i opštine Ujbuda g-đa Ilona Molnar, svečano su 14. juna ove godine, otvorile konferenciju projekta NewGenerationSkills sa temom: „Nosioci promena: socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo” koja je održana u Beogradu.

Pozdravljajući prisutne, Mila Popović je istakla činjenicu da je GO Stari grad tokom proteklih godina sprovela brojne inicijative usmerene ka mladima, odnosno njihovom motivisanju da postanu nosioci promena u svojim lokalnim zajednicama.

„Ponosni smo jer je naša opština deo ovog projekta koji podržava i promoviše sve one vrednosti koje prepoznaje, uvažava i afirmiše starogradska Kancelarije za mlade. Kapaciteti mlade generacije su važan društveni resurs i zato je značajno ukazati im poverenje i pružiti podršku u razvoju njihovog potencijala – jer mladi to znaju, mogu i umeju”, istakla je predsednica Skupštine opštine Stari grad.

Ilona Molnar i Anet Nađ , predstavnice Lokalne samouprave i opštine Ujbuda (11. okruga iz Budimpešte) govorile su o uticaju koji projekat NewGenerationSkills ostvaruje na mlade iz Dunavskog Regiona. Svetlana Jovanović, ispred Privredne komore Srbije, predstavila je projekat SENSES, koji se takođe finansira kroz Intereg Dunavski transnacionalni program, i istakla izazove sa kojima se suočavaju socijalna preduzeća u regionu, a na koja su usmerene aktivnosti ovog projekta.

Panel diskusija u kojoj su učestvovali međunarodni predstavnici projekta NewGenerationSkills vođena je na temu primera dobre prakse socijalnih inovacija i socijalnog preduzetništva. Neka od pitanja odnosila su se na unapređenje nacionalnih okvira za podršku u razvoju socijalnih inovacija i socijalnog preduzetništva, kao i faktorima njihovog uticaja na razvoj privrede.

Učesnici međunarodnog Omladinskog kampa, koji je u okviru projekta organizovan od 13. do 14. juna, predstavili su svoje inovativne ideje iz oblasti socijalnog preduzetništva tokom finalnog dela konferencije.

„U današnjem svetu nosilac promena u domenu socijalnih inovacija i socijalnog preduzetništva je novi naziv za lidera, čija je misija da uvede promene i učini okolinu boljom za kolektivno dobro čitave zajednice. Budi promena koju želiš da vidiš”, poručila je g-đa Mila Popović mladima.

Projekat NewGenerationSkills se finansira kroz Intereg dunavski transnacionalni program i realizuje se u sedam država Dunavskog regiona: Mađarskoj, Austriji, Sloveniji, Češkoj Republici, Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji. Projekat, koji se sprovodi do kraja juna 2019, fokusira se na razvoj povoljnog institucionalnog okruženja i efikasnije upotrebe potencijala mladih radi dostizanja razvojnih ciljeva i izazova u gradovima koji učestvuju u realizaciji projekta, a naročito onih izazova koji se odnose na potrebe društva i lokalnih zajednica.