PROGRAM „ZAJEDNO ZA VAŠU ZGRADU“

Opština Stari grad uputila je 15. maja javni poziv skupštinama i savetima stambenih zgrada sa teritorije opštine da se prijave i učestvuju u nastavku programa „Zajedno za Vašu zgradu!“. Rok za podnošenje prijava je 1. jul 2011. godine.

Gradska opština Stari grad će su/finansirati održavanje zgrade i prostora oko zgrade, kao i do sada, u iznosu do maksimum 200 hiljada dinara po objektu.

Podsećamo da svaka skupština/savet finansira ostatak radova održavanja zgrade i prostora oko zgrade. Gradska opština Stari grad će transferisati novčana sredstva za potrebno održavanje zgrade i prostora oko zgrade na račun skupštine/saveta zgrade ili izvođača radova kojeg angažuje skupština/savet zgrade.

Napominjemo da skupštine/saveti stanara koji nisu podneli izveštaj o utrošenim sredstvima za 2010. ne mogu da učestvuju u programu „Zajedno za Vašu zgradu“ za 2011. godinu.

– Svi napori Gradske opštine Stari grad usmereni su ka stvaranju boljeg života svih sugrađana. Takva je bila i akcija ”Zajedno za Vašu zgradu” čiji je uspeh u velikoj meri obeležio 2010. godinu. U ime Gradske opštine Stari grad želim da pozovem građane da prihvatite učešće u akciji koja je počela 16. maja 2011. godine. Nadam se da ćemo ove godine zajedno napraviti još bolju akciju koju stalno treba unapređivati. – rekao je Marko Bastać, član Veća opštine.

U programu „Zajedno za Vašu zgradu“ za 2010. godinu, zahvaljujući Gradskoj opštini Stari grad, renovirano je 230 zgrada.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

Javni poziv skupštinama i savetima stanara stambenih zgrada radi su/finansiranja radova održavanja stambenih zgrada na Starom gradu

Prijava – obrazac1

Obrazac 2