PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA DEO KOMPLEKSA “SKADARLIJA”

Savet za arhitekturu i urbanizam Skupštine opštine Stari grad organizujeprezentacijuUrbanističkog projekta koji je izrađen u sladu sa Detaljnim urbanističkim planom kompleksa “Skadarlija” i Generalnim planom Beograd 2021.

Prezentacija predmetnog Urbanističkog projekta biće održana u sredu 20. februara 2008.godine u 18,00 sati u velikoj sali opštine Stari grad, ulica Makedonska 42 (u prizemlju).

Urbanistički projekat je deo kompleksa “Skadarlije”, koji se nalazi na mestu bivše pivare “Bajloni”. Predviđa se rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja komercijalno-poslovnog i poslovno-stambenog objekta u Cetinjskoj ulici broj 15 u Beogradu. Obrađivač plana je radni tim sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji čine profesor Branislav Stojanović, dip.inž.arh. i Branka Tmušić-Stojanović, dipl.inž.arh. Naručilac Urbanističkog projekta je “STAR IMMOBILLIARE” d.o.o iz Beograda, Cetinjska 15.