PREZENTACIJA PLANA MREŽE JAVNIH GARAŽA

Prezentacija nacrta Plana generalne regulacije mreže javnih garaža, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, održaće se sutra, 14. decembra, u 14 časova u svečanoj sali opštine Stari grad, Makedonska 42. Javni uvid u nacrt Plana traje je od 15. novembra do 15. decembra u zgradi Gradske uprave, Ulica 27. marta 43-45.