STARI GRAD ZAPOČEO REALIZACIJU PROJEKTA „CENTAR ZA PODRŠKU PREDUZETNIŠTVU MLADIH“

U velikoj sali Gradske opštine Stari održan je prvi info dan projekta pod nazivom „Centar za podršku preduzetništvu mladih“, a koji opština Stari grad realizije u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije (RAREI). Projekat se finansira iz budžeta Republike Srbije, odnosno uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u sklopu ovogodišnjeg Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta je stvaranje i unapređenje uslova kojima se podstiče preduzetništvo mladih i njihovo lično i profesionalno usavršavanje na teritoriji GO Stari grad. Projektne aktivnosti imaju za cilj podršku razvoju i unapređenju preduzetništva mladih nezaposlenih na opštini Stari grad kroz stvaranje Centra za podršku preduzetništvu mladih u kome će mladima biti pružen set podrške u vidu mentorstva i obuka za započinjanje, vođenje i unapređenje sopstvenog biznisa. Centar za podršku mladima će biti na raspolaganju svim mladima koji imaju ideju da započnu sopstveni posao, a tokom implementacije projekta obezbeđen je set nefinansijske podrške u vidu obuka i mentorstva za 15 mladih ljudi, koji će biti odabrani na predstojećem javnom pozivu.

Današnji info-dan je samo prva u nizu promotivnih aktivnosti čiji je cilj da se mladi informišu i motivišu za učešće u projektu. Pored toga, biće organizovani i preduzetnički meet-up sa ciljem susreta i razgovora uspešnih mladih preduzetnika i učesnika na projektu, kao i ostalih zainteresovanih mladih koji razmišljaju da otpočnu svoj posao. Ovim projektom kapaciteti Kancelarije za mlade Gradske opštine Stari grad biće dodatno ojačani kroz opremanje i nabavku savremene opreme za realizaciju sadašnjih i budućih projektnih aktivnosti.

„Centar za podršku preduzetništvu mladih“ će dati veliki doprinos realizaciji strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 u pogledu unapređenja zapošljivosti i izgradnji bolje perspektive za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih.