PREDSTAVNICI OPŠTINE STARI GRAD U RADNOJ POSETI STRAZBURU

Delegacija opštine Stari grad, koju su činili Aleksandra Knežević, pomoćnica predsednika Gradske opštine, Aleksandar Todorović, član Veća opštine i Uglješa Marković, predstavnik Kancelarije za mlade Stari grad, boravila je od 26. do 29. septembra u Strazburu.

Tom prilikom, pored niza sastanaka sa predstavnicima različitih relevantnih struktura, a u vezi sa mogućnostima koje Savet Evrope nudi lokalnim samoupravama i lokalnim akterima iz niza oblasti – od obrazovanja do informisanja, delegacija je učestvovala i na Enter seminaru „Od lokalne politike do prakse – unapređenje pristupa mladih ljudi socijalnim uslugama na lokalnom nivou“. Seminar je organizovalo Odeljenje za mlade Saveta Evrope i održan je u Evropskom omladinskom centru Strazbura.

Tokom seminara, predstavljene su vrste podrške koju Savet Evrope može po pitanju ove teme pružiti učesnicima programa, a koje uključuju podizanje kapaciteta omladinskih radnika i lokalne administracije koja radi sa mladima, dostavljanje informativnih i promotivnih materijala, učešće u različitim trening programima i studijskim posetama, finansijsku podršku za pilot projekte, umrežavanje i stavljanje na raspolaganje bogate mreže kontakata Saveta Evrope.

Sve informacije do kojih su članovi delegacije došli tokom posete, a koje se odnose na mogućnosti za dodatno uključivanje lokalne samouprave u programe Saveta Evrope biće adekvatno predstavljene na lokalnom nivou, kako bi se svi akteri od značaja uključili u njihovo korišćenje – od obezbeđivanja podrške za projektne ideje do učešća mladih u trening programima i seminarima širom Evrope.