PREDSEDNIK OPŠTINE STARI GRAD: ZAHTEV RIK-u ZA DONOŠENJE REŠENJA O ODLAGANJU IZBORA ZAKAZANIH ZA 21. JUN 2020. GODINE

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE

I-02 broj: 020-01-506/2020 -11.05.2020.godine

Beograd, Makedonska 42

predsednik@starigrad.org.rs 011/3221-114

www.starigrad.org.rs

 

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

n/r Predsedniku Vladimiru Dimitrijeviću

Kralja Milana 14

11000 Beograd

 

PREDMET: ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O ODLAGANJU IZBORA ZAKAZANIH ZA 21. JUN 2020. GODINE

 

Poštovani,

Kao predstavnici rukovodstva Gradske opštine Stari grad, te kao lica koja u svemu postupaju odgovorno prema stanovnicima opštine i isključivo u njihovom interesu, a imajući u vidu činjenicu da pandemija virusa SARS-CoV-2  još uvek traje, izražavamo veliku bojazan da je ugroženo zdravlje naših sugrađana samom činjenicom da su za 21. jun zakazani izbori na svim nivoima, te i lokalni i republički izbori.

Prema mišljenju domaćih i svetskih epidemiologa, rizik od zaraze novim korona virusom i dalje postoji, te tehničke mogućnosti za održavanje izbornog procesa, kao i sam izborni dan mogu da dovedu građane Srbije u ozbiljan rizik od zaraze. Zahtevamo od Republičke izborne komisije da zaštiti građane, imajući u vidu izazove i moguće zloupotrebe koje bi poštovanje mera zaštite i socijalnog distanciranja donelo u izbornom procesu i izbornom danu (identifikacija birača koji nose zaštitne maske, obeležavanje prstiju sprejem birača koji nose zaštitne rukavice, korišćenje istih olovaka prilikom glasanja kao i sve ostale izborne radnje).

Iz gore opravdanih razloga, zahtevamo od Republičke izborne komisije da izbore zakazane za 21.06.2020. godine odloži za najmanje 6 (šest) meseci od trenutka kada Svetska zdravstvena organizacija objavi prestanak pandemije, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji i mere borbe protiv širenja epidemije koje su i dalje na snazi.

  Predsednik Gradske opštine 

Marko Bastać

Predsednica Skupštine Gradske opštine

s.r. Mila Popović

Zamenik predsednika Gradske opštine

s.r.   Uroš Marković

Član Veća Gradske opštine

s.r. Milan Cerovac

Član Veća Gradske opštine

 s.r.  Branko Miljuš

Član Veća Gradske opštine

s.r.  Nikola Vilotijević

Članica Veća Gradske opštine

s.r.   Ivana Ninković

Pomoćnica predsednika Gradske opštine

s.r.    Bojana Savić