POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na restauraciji fasade stambenog objekta u ulici Kondina broj 9 u Beogradu.

Ponude se podnose do 01.07.2013. godine, do 10,00 časova.