„POSADI SVOJ HLAD“ – OZELENI STARI GRAD

Gradska opština Stari grad, u saradnji sa NVO „Zeleni razvojni centar“,  poklonila je danas 100 besplatnih sadnica mladog jasena Starograđanima, u okviru  akcije „Posadi svoj hlad“.

Jednogodišnje sadnice belog jasena sugrađanima, koji su se prijavili opštinskom Uslužnom centru, uručio je član Veća opštine Bojan Kalaba, u holu zgrade opštine uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mera.

„Opština će nastaviti sa ovakvim i sličnim akcijama jer je ozelenjavanje životne sredine, posebno centralnih urbanih zona, od izuzetnog značaja za poboljšanje kvaliteta vazduha koji udišemo. Bogatstvo Starog grada su unutrašnja dvorišta zgrada koja ćemo u saradnji sa sugrađanima ovakvim akcijama pretvarati u male zelene oaze. Naša poruka je ozeleni Stari grad, posadi svoj hlad“, istakao je Bojan Kalaba i podsetio da je opština nedavno na Dunavskom keju posadila 34 stabla lipe, kao i da je  JKP „Zelenilo Beograd“ prošle godine na tom prostoru zasadilo 93 jasena.

Uz svaku sadnicu jasena sugrađani su dobili uputstvo za sadnju sa pojašnjenjem da registracijom QR koda na sajtu www.posadisvojhlad.rs potvrde vreme i mesto njihove sadnje na Starom gradu.

„Akcija je odlična i za pohvalu, posebno kada se toliko priča o zagađenju vazduha i seči drveća. Ove dve sadnice, koje ćemo posaditi moja sestričina i ja, oplemeniće unutrašnje dvorište zgrade koju je projektovala Jelisaveta Načić, na Dorćolu. To je naš doprinos starogradskoj lokalnoj zajednici“,  rekla je pri preuzimanju sadnica Starograđanka  Miona Kovačević,

Projekat „Posadi svoj hlad“ usaglašen je sa ciljevima definisanim u pretpristupnom Poglavlju 27, kao i u skladu sa ciljevima svetske akcije „Trillion Trees“ Svetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu.

Projekat je takođe usaglašen sa evropskim Zelenim planom (European New Deal) u kome je čist vazduh u urbanim sredinama jedan od stubova cirkularne ekonomije i podržan je od brojnih institucija.