POMOĆ ZA RASELJENE SA KOSOVA I METOHIJE

Udruženje građana za pomoć raseljenima sa Kosova i Metohije “Sveti Spas” od 1999. godine se bavi pružanjem raznih vrsta pomoći interno raseljenim licima. Udruženje se posebno angažuje oko povratka zainteresovanih porodica u Prizren, rekonstrukcijom njihovih kuća i stvaranjem uslova za opstanak na Kosovu i Metohiji.
Opština Stari grad pružila je “Svetom Spasu” pomoć u iznosu od 100.000 dinara za pokrivanje redovnih troškova Kancelarije za pomoć raseljenim licima (telefon, električna energija, kancelarijski materijal i sl).
Opština redovno pomaže i Udruženje građana za pomoć Goraždevcu. Ovoga puta Udruženje je dobilo 30.000 dinara za pokrivanje troškova izrade završnog računa, kao i ostale neophodne troškove za nesmetani rad Udruženja.

Pomoć manastiru Sopoćani

Manastir Sopoćani obratio se opštini Stari grad da im se odobre finansijska sredstva za realizaciju projekta horosa i pratećih bogoslužnih predmeta (stavrosa – krstova sa kandilima). Iz budžeta opštine za ove svrhe izdvojeno je 50.000 dinara.
Autor idejnog projekta horosa je akademski slikar Zoran Stanković iz Beograda, a prema objašnjenju iz manastira Sopoćani, “Horos u liturgijskoj tradiciji simboliše anđeoske i nebeske sile koje neprestano lete oko prestola Božjeg uznoseći mu Slavoslavlje”.

Invalidi rada “Stari grad” traže pomoć

Opština Stari grad dodelila je opštinskoj organizaciji invalida rada “Stari grad” iznos od 150.000 dinara za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova kao i za održavanje poslovnog prostora u iznosu od 150.000 dinara.
U zahtevu opštini, invalidi su naglasili da su u veoma teškoj materijalnoj situaciji, da ne mogu da plate ni svoj poslovni prostor, i mole opštinu kao njihovog osnivača da im pomogne samim tim što ova organizacija pomaže invalidima obilazeći bolesne i nepokretne, pruža jednokratnu novčanu pomoć i sl. Opštinska organizacija invalida rada postoji već pola veka.