POMOĆ UČENICIMA OŠ ZA ZAŠTITU VIDA „DRAGAN KOVAČEVIĆ“

Opština Stari grad pomogla je socijalno ugroženim učenicima OŠ za zaštitu vida „Dragan Kovačević“, čije porodice nemaju mesečna primanja, sa 180.600 dinara za troškove ishrane u školi. Socijalni radnik škole Jelena Milenović kaže da ove godine škola ima 38 materijalno ugroženih učenika i da ukupna suma za plaćanje ishrane za jedan mesec iznosi 61.000 dinara.
– Veoma smo zahvalni opštini što nam je uputila ovu pomoć, budući da škola nije bila u mogućnosti da nađe sredstva za plaćanje užine za decu čiji roditelji nemaju redovna primanja – istakla je jelena Milenović, socijalni radnik škole.