POMOĆ SAVEZU UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA PU SRBIJE

Opština Stari grad pomogla je Savezu udruženja medicinskih sestara predšolskih ustanova Srbije sa 150.000 dinara za pokrivanje troškova organizacije 13. stručnog susreta medicinskih sestara iz svih predškolskih ustanova u Srbiji. Ovo strukovno udruženje, sa sedištem u PU „Dečji dani“ na Starom gradu, postoji više od 16 godina i bavi se unapređenjem profesije medicinskih sestara u vrtiću.

U znak zahvalnosti za upućenu pomoć za održavanja ovog a i ranijih seminara, Savez udruženja medicinskih sestara PU Srbije uputilo je opštini Stari grad zahvalnicu, koju je potpisala Jadranka Spasić, predsedica ovog renomiranog Saveza.