POMOĆ SAKSOFONISTI DUŠANU VUKMIROVIĆU

Dušan Vukmirović, učenik četvrtog razreda Muzičke škole „Stanković“, ove godine dobio je punu stipendiju od univerziteta Berkli u iznosu od 28.000 dolara. Nakon kampanje koju su pokrenule „Večernje novosti“, Dušan je primio veliki broj telefonskih poziva ljudi koji su želeli da mu pomognu. Opština Stari grad priključila se akciji i Dušanu obezbedila 120.000 dinara za kupovinu specijalnog računara namenjenog muzičarima.

Novi saskofon kupila je Državna lutrija Srbije. Odbornici Liberalno demokratske partije u Skupštini grada sakupili su novac za kartu do Bostona. Kancelarija za mlade grada Beograda obezbedila je novac za knjige. U akciju se uključio i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, kao mnogi drugi donatori.