POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI „STARI GRAD“

Opštinsko veće GO Stari grad uputilo je novčanu donaciju OŠ „ Stari grad“ u iznosu od 283.000 dinara za kupovinu neophodnih sredstava za opremanje kabineta geografije i likovne kulture. Kupovina globusa, zidnih i geografskih karata, foto aparta, vakum table, platna, busole, projektora i „netbuka“ omogućiće učenicima ove škole kvalitetnije pohađanje nastave.