POMOĆ MLADIM FIZIČARIMA

Opština Stari grad pomaže odlazak četiri talentovana učenika Matematičke gimnazije na 40 međunarodnu olimpijadu iz fizike (International Physics) u Meksiku, koje se održava od 12. do 19. jula 2009. godine. U tu svrhu, na nedavnoj sednici Opštinskog veća odobreno je 200 000 dinara.

Za pokriće troškova manifestacije susreta studenata i mladih umetnika sa međunarodnih umetničkih akademija pod nazivom „Real presence-generation 2009“, opština je izdvojila 450 000 dinara.

Opština je takođe opredelila i 160 000 dinara Savezu sportova „Stari grad“, kao i 100 000 dinara Udruženju pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini 1941-1945.