POMOĆ DOMU ZDRAVLJA «STARI GRAD»

Donacijom u iznosu od 5.849.550,00 dinara opština Stari grad će finansirati izvođenje građevinsko – zanatskih radova na šestom spratu Doma zdravlja «Stari grad».
– Ovom novčanom pomoći od strane opštine izvršićemo potpunu rekonstrukciju gotovo hiljadu kvadrata prostora na šestom spratu našeg Doma zdravlja- rekao je direktor Doma zdravlja Ljubiša Perišić i dodao da će radovi početi od zamene poda da bi se nastavili spuštanjem plafona po svim prostorijama na ovom spratu, zamenom vodovodnih i kanalizacionih cevi, sređivanjem toaleta pa sve do zamene kompletnih sanitarija.

Opština Stari grad pomoći će Institutu za endokrinologiju, dijabetis i bolesti metabolizma iz Beograda, donacijom od 2, 497 429 dinara, namenjenu kupovini frižidera za duboko zamrzavanje sa pratećom opremom, jednog trokanalnog EKG aparata i jedne laboratorijske centrifuge.

* * *

Opština Stari grad obezbediće 220 000 dinara za hotelski smeštaj dva ansambla koji učestvuju na 39. BEMUSU.
Monahinje Pećke patrijaršije će dobiti od opštine Stari grad profesionalnu mašinu za sudove čija je vrednost 154 580 dinara, na osnovu zahteva Kola srpskih sestara Pećko-Prizrenske eparhije.
Za učešće u programu manifestacije „Evropska diploma za kulturni menadžment“, udruženju građana „Kiosk“ opredeljeno je 80 000 dinara.
Na Forumu mladih koji se održava od 5. do 7. oktobra 2007. godine pod nazivom „Više od socijalne i kulturne integracije izbeglica“, u organizaciji udruženja „Zdravo da ste“, zahvaljujući pomoći opštine Stari grad od 57 000 dinara, učestvovaće i 15 mladih sa teritorije centralnogradske opštine.
Maketari iz Srbije učestvovaće na kupu Virbus Unitis u Hrvatskoj zahvaljujući donaciji opštine Stari grad od 50 000 dinara koja je u tu svrhu uplaćena udruženju za popularizaciji maketarstva „Dule i Baron“.