POKLONI SE I POČNI!

Kancelarija za mlade Stari grad je mladima sa opštine uzrasta od 18 do 25 godina obezbedila besplatnu dvomesečnu radionicu „Edukacija scenskog nastupa i govora“. Kroz ove radionice polaznici će savladati oslobađanje od treme pri javnom nastupu, kao i upoznavanje sopstvenog bića i sopstvenih potencijala kroz dramski pristup.

Edukacija obuhvata dva meseca rada sa grupom uzrasta od 18 – 25 godina, a grupa se sastoji od 10 do 15 polaznika.

Rad će se bazirati na teorijskom pristupu Stanislavskovog sistema, osnovi glume, razmatranje interesovanja polaznika za javni nastup i upoznavanje sa programom. Ove radionice podrazumevaju i gostujuće predavače iz sveta glume, filma, i medija.

– Vežbe na kojima će se bazirati edukacija su dramske i psihološke, jer tema radionice jeste oslobađanje od treme pri javnom nastupu kao i razvoj socijalizacije, tolerancije kroz rad u grupi i jačanje individualnosti u timu. Za prvi susret sa Edukatorom Aleksandrom Anđelković, polaznici treba da spreme monolog, recitaciju ili imitaciju po izboru, nakon čega će biti održana neformalna audicija pred početak radionica kako bi se lakše odabrali učesnici.

– Edukator je Aleksandra Anđelković, Diplomirani novinar, 3. godine glume i režije iz grupe Branislava Lečića Lekart Edukativnog centra, sa iskustvom u radu sa ljudima uzrasta od 7 – 27 godina u trajanju od 3 godine.

Prijavni formural možete preuzeti na www.kzm.starigrad.org.rs