PODELA INDUSTRIJSKE SOLI SVAKODNEVNO U ZGRADI OPŠTINE STARI GRAD I NA „25.MAJU – MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“

Gradska opština Stari grad obaveštava Starograđane, upravnike i predstavnike stambenih zajednica, kao i predstavnike preduzeća, radnji i ugostiteljskih objektata da je počela podela industrijske soli za zimsku sezonu 2020/21. godine.

Industrijska so se može podići svakog radnog dana, bez novčane naknade, na dva distributivna punkta na Starom gradu:

  • U prostorijama opštinske zgrade u Makedonskoj 42, u vremenu od 8 do 15 sati (za građane i predstavnike stambenih zajednica), kao i na
  • PD „25.maj – Milan Gale Muškatirović“, Tadeuša Košćuška 63, svakog radnog dana od 9 do 16 časova ( za javne ustanove i privredne subjekte)

Podsećamo sugrađane i privredne subjekte da je za preuzimanje industrijske soli potrebno poneti samo ličnu kartu ili neku drugu važeću ličnu ispravu.

Napominjemo da se veće količine industrijske soli preuzimaju na punktu PD „25.maj – Milan Gale Muškatirović“.

Gradska opština Stari grad apeluje na sugrađane da na vreme obezbede neophodne količine industrijske soli za predstojeće zimske dane.

Za sve dodatne informacije Starograđani, upravnici i predstavnici stambenih zajednica, kao i privredni subjektise mogu obratiti opštinskom Kontakt centru na telefonski broj 011/785 2 999 i Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju na  011/3227- 104.

Shodno Operativnom planu organizacije i funkcionisanja Gradske opštine Stari grad u zimskim uslovima za 2020/2021. godinu, u slučaju posebnih vremenskih nepogoda ili proglašavanja vanredne situacije za distribuciju industrijske soli na raspolaganju će biti i protorije mesnih zajednica na Starom gradu, koje će koristi kao dodatni punktovi za podelu soli, o čemu će se blagovremeno obavestiti građani, predstavnici stambenih zajednica i privredni subjekti.

Takođe, podsećamo sugrađane, upravnike stambenih zajednica, kao i predstavnike preduzeća, radnji i ugostiteljskih objektata da su po Odluci o komunalnom redu (član 36) tokom zimskih uslova obavezni da uklanjaju sneg i led „sa trotoara širine do 5m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta”. Prema Odluci za to su „odgovorna pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti“.

Komunalna inspekcija Uprave GO Stari grad će kontrolisati i sankcionisati fizička i pravna lica koja tokom snežnih padavina ne ispunjavaju svoju obavezu u skladu sa ovom Odlukom.