PLAN JAVNIH NABAVKI DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA 2012. GODINU

206. sed 020-4-27 Plan nabavki za 2012

020-4-9 Dopuna plana JN od 11.04.2012.

020-4-8 Dopuna plana JN od 05.04.2012.

020-4-7 Dopuna i izmena plana JN od 09.03.2012.

020-4-6 Dopuna i izmena plana JN od 23.02.2012.

020-4-5 Dopuna i izmena plana JN od 09.02.2012.

020-4-4 Dopuna plana JN od 02.02.2012.

020-4-3 Dopuna plana JN od 26.01.2012.

020-4-2 Dopuna plana JN od 19.01.2012.

020-4-1 Dopuna plana JN od 12.01.2012.