OPŠTINA POMOGLA BIBLIOTEKU GRADA BEOGRADA

Gradska oština Stari grad je na nedavnoj sednici Veća opštine, Biblioteci grada Beograda opredelila iz budžeta oko 1,7 miliona dinara za zamenu podnih obloga na prvom spratu ove ustanove.

Dosadašnje obloge su stare dvadesetak godina, dotrajale su i potpune nepodesne za održavanje, te je bila neophodna kompletna sanacija poda njihovom zamenom.