OPŠTINA POMAŽE CRVENI KRST „STARI GRAD“

GO Stari grad će renovirati prostorije Crvenog krsta „Stari grad“ u Ulici Studentski trg 18. U pitanju su građevinsko–zanatski radovi koji će se izvoditi na stepeništu i hodniku na prvom spratu prostorija Crvenog krsta i postavljanje laminata. Osim ovoga, renoviraće se i prostorija koja služi kao magacin za polovnu garderobu i obuću, a koja nije renovirana od 1990. godine. Za ove radove GO Stari grad je odlukom Opštinskog veća opredelila sredstva u visini od oko 1,3 miliona dinara.