OPŠTINA PODRŽAVA PROJEKAT PALIJATIVNOG ZBRINJAVANJA

Svake godine u oktobru se širom sveta obeležava “Svetski dan hospisa”. Pre tri godine BELhospice je prvi put učestvovao u globalnom obeležavanju ovog dana. Tu akciju je i opština Stari grad velikodušno podržala. Ove godine, 11. oktobra, BELhospice će se kao jedina hospis organizacija u Srbiji uključiti u proslavu “Svetskog dana hospisa” promotivnim aktivnostima na Trgu Republike. Cilj ove akcije je da se javnost upozna sa problemima zbrinjavanja umirućih pacijenata i zatraži šira društvena podrška koja bi hospisima olakšala rad, a pacijentima omogućila veći kvalitet zbrinjavanja. Ovo bi ujedno bila i najava početka velike kampanje za sakupljanje sredstava za izgradnju prvog hospisa u Srbiji gde bi pacijenti mogli da budu, kada je to potrebno, i hospitalizovani.

U Srbiji postoje velike potrebe za hospis-palijativnim zbrinjavanjem zbog činjenice da je velika većina umirućih pacijenata, od približno 20.000 koliko ih godišnje umire od malignih bolesti, na društvenoj margini, ostavljeni bez adekvatne medicinske nege i prepušteni tekoreći sami sebi. Nažalost, procene su da će se u budućnosti taj broj povećavati, a Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu koja do osnivanja BELhospisa 2004. g. nije imala nijednu specijalizovanu medicinsku ustanovu koja bi bila posvećena zbrinjavanju ovih pacijenata.

BELhospice je, za sada, organizovan kao savetodavna služba u obliku mobilnih lekarskih timova koji na teritoriji Beograda zbrinjavaju pacijente bez obzira na mesto gde se trenutno leče – bolnica, kuća, starački dom. BELhospice, kao dobrotvorna organizacija, sve usluge pacijentima i njihovim porodicama pruža potpuno besplatno, bez obzira na starost, pol, etničku ili religioznu pripadnost, a rad BELhospice-a se finansira isključivo iz donacija i dobrotvornih projekata.

Više o radu BELHospice možete dobiti preko sledećeg telefona: 3313-900, Dalmatinska 71, Beograd.