ODRŽANA VII SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Sedma sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad održana je u sredu 28. maja. Sednici je prisustvovalo 49 odbornika, od ukupno 56 koliko broji puni saziv Skupštine opštine. Sednica je zakazana sa sledećim Dnevnim redom koji je odlukom većine odbornika usvojen na sednici.
1.PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2008.
2.PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
3.IZVEŠTAJI O RADU : Predsednika opštine i opštinskog veća u periodu jul 2008 – maj 2009., i Opštinske uprave gradske opštine Stari grad za 2008.
4.PREDLOG REŠENJA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENIKU JAVNOG PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD TATJANI PRCOVIĆ
5.PREDLOG REŠENJA: A)O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP “MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ” IZ REDA ZAPOSLENIH i B) O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP “MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ” IZ REDA ZAPOSLENIH
Skupština opštine Gradske opštine Stari grad većinom glasova prisutnih odbornika usvojila je Odluku o završnom računa budžeta za 2008. kao i Izveštaje o radu predsednice Opštinskog veća i Gradske opštine u periodu juli 2008. – maj 2009. i o radu Opštinske uprave GO Stari grad za 2008. godinu. Skupština je konstatovala prestanak dužnosti Tatjani Prcović, zameniku javnog pravobranioca, zbog prestanka radnog odnosa u Opštini na sopstveni zahtev, i imenovala nove članove Upravnog i Nadzornog odbora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“. Za člana Upravnog odbora izabrana je Natalija Mitić, a za člana Nadzornog odbora, Pajković Darko, oboje redova zaposlenih u opštinskom Javnom preduzeću SRPC „Milan Gale Muškatirović“ (MGM)