ODRŽANA ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO STARI GRAD

Šesnaesta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad održana je u sredu, 27. februara, u prisustvu 41, od ukupno 56 odbornika koliko broji puni saziv lokalnog parlamenta. Sednicom je predsedavala predsednica Skupštine Mila Popović, a starogradski odbornici su razmatrali devet tačaka Dnevnog reda.

U okviru prve tačke, većinom glasova prisutnih odbornika, data je saglasnost na Finansijski plan poslovanja za 2018. godinu i Pravilnik o organizaciji sistematizaciji poslova Ustanove kulture GO Stari grad „Parobrod”.

U nastavku sednice, takođe većinom glasova, za direktora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović”, na period od četiri godine, izabran je Dušan Raičković. Skupština je usvojila i Odluku o izmenama i dopunama cenovnika usluga JP SRPC „Milan Gale Muškatirović”, a većinom glasova prisutnih, imenovani su i članovi Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća – Aleksandra Dimitrijević, Ana Danilović i Natalija Mitić.

Skupština je usvojila i Plan postavljanja privremenih objekata na teritoriji GO Stari grad. Saglasno Odluci o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda i Pravilnika o tipu, veličini, izgledu i drugim karakteristikama tezgi koje se postvaljaju na područje gradskih opština Vračar, Savski venac i Stari grad, Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Uprave GO Stari grad, sačinilo je Nacrt plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama. Ovim Planom predviđeno je postavljanje 163 privremenih objekata.

U nastavku sednice odbornici lokalnog parlamenta usvojili su, većinom glasova, Predlog godišnjeg rada opštinskog Štaba za vanredne situacije za 2018. godinu, kao i Izveštaj o radu Štaba u prethodnoj, 2017. godini.

U okviru devete tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i takođe, većinom glasova prisutnih odbornika, usvojila godišnji Izveštaj o radu Uprave Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu.