ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST

Sednica opštinskog Saveta za bezbednost održana je u maloj sali Gradske opštine Stari grad, a njom je predsedavao predsednik opštine Radoslav Marjanović, u prisustvu članova Saveta – načelnika Policijske stanice „Stari grad“ majora Radenka Resanovića, zamenika predsednika opštine Aleksandra Todorovića, predsednika Skupštine Dušana Petrić, člana Veća Nedeljka Jovanovića, zamenice načelnika Nataše Gavrilović, predstavnice Aktiva osnovnih škola Mirjane Slobode, predstavnik Aktiva srednjih škola Aleksandra Andrejevića,  direktorke Gradskog centra za socijalni rad – Odeljenja Stari grad Tatjane Pejović, direktorke Doma zdravlja „Stari grad“  dr Vesne Knjeginjić, kao i Borisa Radakovića iz Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarije za mlade) Skupštine gradske opštine Stari grad,

„Bezbednije ulice, sigurna i zaštićena imovina građana naše opštine predstavlja zajednički cilj opštine i Policijske stanice Stari grad i zato je uspostavljanje dobre i čvrste saradnje različitih institucija važan preduslov“, rekao je Marjanović i naglasio da se aktivnostima opštinskog Saveta za bezbednost ta saradnja svakodnevno unapređuje.

Novoizabrani načelnik PS „Stari grad“ je ocenio da je stanje bezbednosti na Starom grad „više nego zadovoljavajuće“, posebno kada se porede statistički podaci. On je naglasio da „nemamo težih krivičnih dela“, a u opadanju su  i imovinski delikti – „obijanje stanova“ ili krađa kola.

Predsednik Marjanović je posebnu pažnju posvetio bezbednosti predškolaca i učenika osnovnih i srednjih škola, kao i edukativnim programima protiv-požarne zaštite i postupanjima u vanrednim situacijama „kao jednom od prioriteta u radu sa mlađim generacijama“.

Nakon diskusije Savet za bezbednost je jednoglasno usvojio  sledeće zaključke:

  1. Potrebno je dodatno afirmisati rad policije u lokalnoj zajednici kako bi se svi Starograđani upoznali sa rezultatima rada PS „Stari grad“ na zaštiti i bezbednosti;
  2. Na osnovu poznate mape „kritičnih tačaka“ na teritoriji Starog grada uradiće se dodatna rasveta i postaviti video nadzor na tim lokacijama. Takođe, potrebno je tehnički unaprediti postojeći i zastareli vistem video nadzora u starogradskim školama, uz stručnu pomoć MUP-a;
  3. Sprovesti edukativne programe protiv-požarne obuke, postupanja u vanrednim situacijama, kao i program bezbednosti učenika i nastavnika kao učesnika u saobraćaju.

Podsećamo da je Veće opštine Stari grad, uz Savet za bezbednost, obrazovalo i Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima.