ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Konstitutivna sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad održana je danas u prisustvu 54 od ukupno 56 odbornika, koliko broji njen pun saziv. Sednicu je otvorila najstarija odbornica starogradske skupštine u novom sazivu Milica Vulić.

Prva tačka dnevnog reda bila je potvrđivanje mandata odbornika, koji predstavljaju pet odborničkih lista: Aleksandar Vučić – Za našu decu (27), Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“ (6), Aleksandar Šapić – Pobeda za Stari grad (5), METLA 2020 – Miloš Jovanović – Demokratska stranka Srbije (4), SRCE GRADA – Pokret slobodnih građana i nestranačkih komšijskih inicijativa za očuvanje Starog Grada (5), ČUVAMO STARI GRAD – UJEDINJENA OPOZICIJA – Čuvari Starog grada, Nova stranka, Ujedinjena demokratska Srbija, Građanski demokratski forum, Demokratski blok (9).

Za predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad izabran je ekonomista Dušan Petrić, sa izborne liste Aleksandar Šapić – Pobeda za Stari grad, dok je za zamenicu predsednika Skupštine izabrana diplomirani politikolog Nevena Dodić, sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu. Nakon izbora predsednik Skupštine je nastavio vođenje sednice u skladu sa usvojenim Dnevnim redom.

Za sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad većinom glasova izabran je Krsto Blagojević, diplomirani pravnik, a za njegovog zamenika Mihajlo Jevtić, takođe diplomirani pravnik iz Beograda.

U nastavku rada konstitutivne sednice Skupštine Gradske opštine Stari grad izabrana je Administrativna komisija Skupštine gradske opštine Stari grad. Predsednica ove komisije je Snežana Radošević a članovi su: Mirjana Perović, Sofija Delić, Bojana Mitrović, Emilijan Gerasimovski, Ljubica Pešić i Nikola Rodić.

U nastavku sednice, većinom glasova odbornika, obrazovana je i Izborna komisija Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu, sa četvorogodišnjim mandatom.

IZBORNA KOMISIJA GO STARI GRAD – ODLUKA O DODELI MANDATA