ODRŽANA 21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na 21. sednici Skupštine Gradske opštine Stari grad, održanoj 18. decembra u prisustvu 47 od 56 odbornika koliko broji puni saziv, odbornici lokalnog parlamenta razmatrali su šest tačaka dnevnog reda.

Na početku rada sednice Skupština je potvrdila odbornički mandat Zec Branislavu, sa izborne liste t;Pokrenimo Stari grad – Tomislav Nikolić”.

Skupština je, takođe, nakon diskusije većinom glasova odbornika usvojila novu Odluku o rebalansu budžeta GO Stari grad za 2014. godinu, kojom su ukupni prihodi i primanja utvrđeni u iznosu od 945.459.944 dinara.

Izvestilac Skupštine po ovoj tački dnevnog reda bio je rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti Bogica Petrović, koji je odbornicima obrazložio razloge za donošenje nove odluke o rebalansu ukupnih prihoda i rashoda opštine za ovu godinu, koja je uslovljena novim Zakonom o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS broj 116/14)

– Ovim Zakonom, članom 7. predviđeno je otvaranje novih budžetskih aproprijacija koje se odnose na preusmeravanje dela sredstava i plata u budžet Republike Srbije. Preusmeravanje će se vršiti u roku od tri dana od konačne isplate plata za određeni mesec, te se u skladu sa time menjaju i odgovarajući zbirovi u Opštem i Posebnom delu budžeta. Osim toga, u prihodovnoj strani tokom decembra meseca došlo je do porasta za oko trideset miliona dinara, pa je bilo neophodno pristupiti izradi novog rebalansa i usklađivanja prihoda i rashoda na višem nivou – pojasnio je Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti.

U daljem radu sednice, većinom glasova prisutnih odbornika usvojene su odluke o pravobranilaštvu i predlog rešenja o prestanku mandata Zorici Vuković, dosadašnjem pravobraniocu zbog odlaska u penziju.

Većinom glasova prisutnih odbornika za novog člana Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu imenovan je Kojadinović Miloš, dipl. pravnik, ispred Srpske napredne stranke.

U okviru šeste tačke dnevnog reda ;za v.d. direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad “Parobrod” imenovan je Uglješa Dapčević, umetnički fotograf, umesto Milene Rajković, dosadašnje direktorke, koja je podnela ostavku.

Zahvaljujući na izboru Uglješa Dapčević, se kao umetnik, zahvalio dosadašnjoj direktorki na svemu što je uradila za starogradsku opštinsku ustanovu kulture koja se u prethodnim godinama visoko pozicionirala u kulturnom životu Beograda, i naglasio da će neposrednije sarađivati sa osnivačem GO Stari grad na promociji novih programa UK “Parobrod”.

Dapčević je završio master na Odseku za filmsku i televizijsku kameru FDU, bavi se umetničkom fotografijom, a od 2008. do 2012. godine bio je direktor Dečijeg kulturnog centra “Majdan”.

Predsednik Skupštine Dragan Vidanović obavestio je odbornike da će se do kraja kalendarske godine održati još jedna sednica na kojoj će se razmatrati predlog budžeta GO Stari grad za 2015. godinu.