ODRŽANA 17. SEDNICA SKUPŠTINE GO STARI GRAD: USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA ZA 2018.

Sedamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad održana je 26. aprila ove godine, u prisustvu 46 od ukupno 56 odbornika lokalnog parlamenta, koji su razmatrali osam tačaka dnevnog reda i usvojili odluke i rešenja koja su važna za nesmetan rad Skupštine, izvršnih organa, Uprave i javnih preduzeća, čiji je osivač GO Stari grad.

Skupština je većinom glasova prisutnih odbornika usvojila prvi rebalans budžeta za 2018. godinu. Razlozi koji su uslovili izmename i dopuname Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu su promene p;strukturi prihoda tokom prvog kvartala ove godine, što je dovelo do potrebe da se izvrše korekcije u okviru nekih opštinskih programa. Zbog toga je bilo neophodno da se pristupiti izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu, kojom se utvrđuju ukupni prihodi i rashodi budžeta u iznosu od 443.940.879 dinara.

U nastavku rada, takođe, većinom glasova prisutnih odbornika, Skupština je donela rešenja o izmeni Kadrovskog plana Uprave GO Stari grad i davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća SRPC „Milan Gale Muškatirović”.

Starogradski parlament je doneo ;i rešenje kojim prestaje da važi rešenje Skupštine opštine Stari grad iz 1988. godine kojim je RO „Energoprojekt – izgradnja” ustupljeno gradsko građevinsko zemljište na Trgu republike, na privremeno korištenje, zbog isteka roka od 10 godina.

Skupština Gradske opštine Stari grad je većinom glasova razrešila Zorana Đorđevića sa funkcije zamenika sekretara Skupštine GO Stari grad, dok je Kosta Andrić, dosadašnji član Veća GO Stari podneo ostavku na tu funkciju, zbog odlaska na na novu dužnost.

Za novog člana Veća Gradske opštine izabran je Dragutin Hadži Bošković, diplomirani ekonomista iz Beograda.