ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata počinje da se primenjuje od danas 11. maja.

– Njenu primenu kontrolisaće opštinska i gradska komunalna inspekcija, turistička inspekcija kao i gradska komunalna policija, što ranije, zbog nepostojanja odgovarajućih propisa, nije bilo moguće. Propisano radno vreme ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata sada je od 6 do 24 sata radnim danima i nedeljom, a petkom i subotom do jedan sat posle ponoći. Odlukom je zabranjena prodaja alkoholnih pića u trgovinama u periodu od 22 do 6 časova, kako bi se umanjila dostupnost alkohola mlađoj populaciji. Za nepoštovanje Odluke predviđene su visoke novčane kazne, u rasponu od 50 hiljada do milion dinara. Za prodaju alkohola van dozvoljenog vremena kazna iznosi 20 hiljada dinara, naglašava Miodrag Joksimović rukovodilac Odelenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju GO Stari grad i najavljuje stalno dežurstvo opštinskih komunalnih inspektora na terenu.

Podsećamo da su odbornici gradskog parlamenta, na sednici Skupštine koja je održana 3. februara ove godine, doneli Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda koja ograničava radno vreme ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama. Sa druge strane liberalizuje rad ugostiteljskih objekata na mestima gde ljudi ne žive. Takav način rešavanja ovog problema je u direktnoj je vezi sa žalbama koje su neprestano stizale od sugrađana koji su se žalili na buku ugostiteljskih objekata koji posluju u okviru stambenih zgrada. Odluka nije usmerena protiv ugostitelja, već da se njome žele propisati jasni uslovi koji moraju biti isti za sve koji žele da se bave ovom delatnošću.
U pripremi Odluke učestvovala su udruženja građana, ugostitelja, odbornici i odborničke grupe u Skupštini grada. U razgovoru sa njima prihvaćeni su i neki amandmani, među kojima i onaj o produženju puštanja muzike u lokalima u stambenim zgradama sa prvobitno predloženih 22 na 23 časa.