OBAVEŠTENJE O UVIDU U BIRAČKI SPISAK

Zavod za informatiku i statistiku omogućio je građanima Beograda da preko interneta na adresi www.zis.beoland.com i www.zis.bg.gov.yu provere svoje podatke o upisu u Birački spisak, koji se vodi jedinstveno za svih 17 beogradskih opština.
Uvid u podatke je napravljen tako da se do podataka o upisu može doći samo preko matičnog broja građana, što garantuje privatnost podataka. Za određeno lice podaci se mogu dobiti samo ako se zna njegov matičan broj i ne postoji mogućnost promene podataka (putem interneta).
Ukoliko je građanin upisan u Birački spisak, prezentuju se podaci o građaninu koji se vode u Biračkom spisku i to: prezime i ime i adresa glasanja (opština i biračko mesto).