OBAVEŠTENJE O NEUSPEHU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

VEĆE GRADSKE OPŠTINE

 

objavljuje

OBAVEŠTENJE

O NEUSPEHU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 

Rešenjem Veća gradske opštine Stari grad broj 020-3-73/2020 od 27.02.2020. godine oglašen je neuspeh javnog konkursa za popunjavanja položaja zamenika načelnika Uprave gradske opštine Stari grad u Beogradu, jer se na javni konkurs nije prijavio nijedan kandidat.