OBAVEŠTENJE O NASTAVKU JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA U VEZI SA NACRTOM IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORNE CELINE KOSANČIĆEV VENAC

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na sednici održanoj 29. 06. 2021. godine utvrdila termin za održavanje nastavka javne sednice u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, za deo bloka između ulica: Karađorđeva, Velike stepenice i Kosančićev venac, Gradska opština Stari grad, koja je započeta 17. 12. 2020.godine i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/19)

 

OGLAŠAVA

OBAVEŠTENJE O NASTAVAKU JAVNE SEDNICE
KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA U VEZI SA NACRTOM IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORNE CELINE KOSANČIĆEV VENAC, ZA DEO BLOKA IZMEĐU ULICA: KARAĐORĐEVA, VELIKE STEPENICE I KOSANČIĆEV VENAC, GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

 

Nastavak javne sednice Komisije za planove o predmetnom Nacrtu plana održaće se 27. 07. 2021. godine, u 8 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije broj 1 (sala na XX spratu).

Zbog velikog broja pristiglih primedbi, ukoliko bude potrebno, organizovaće se više javnih sednica, kako bi se obezbedilo prisustvo svih zainteresovanih lica.