OBAVEŠTENJE

Aktivisti Saveta za ekologiju SO Stari grad i nevladina organizacija «Ambasadori zaštite životne sredine» će u periodu od 7 do 20. aprila vršiti anketiranje građana za potrebe izarde LEAP-a (Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana.)