O B A V E Š T E NJ E

Na inicijativu opštine Stari grad, ekipa JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, kontrolisaće i popravljati točeća mesta u stanovima u zgradi u Solunskoj 30, u subotu 8. decembra u 10 sati.