NOVE KANTE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE U SKADARLIJI

Odeljene za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari grad u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem ”Gradska čistoća”, krenuli su u rešavanje problema odnošenja i odlaganja smeća iz Skadarlije. Tim povodom, danas je opština organizovala sastanak sa ugostiteljima kojem su prisustvovali jedino predstavnici restorana ”Šešir moj” i ”Dva jelena”. Zbog povećanog obima posla ugostiteljskih objekata tokom letnje turističke sezone smeće iz restorana i kafića odlagaće se u posebne kante koje je obezbedila ”Gradska čistoća” zahvaljujući posebnoj angažovanosti i direktora ovog preduzeća gospodina Dragana Ignjatovića. Do sada su se otpaci odnosili u obližnje kontejnere u Jevremovoj i Francuskoj ulici, ali od danas će ugostitelji u Skadarliji dobiti svoje kante koje će morati da drže u okviru svog objekta, a kamioni ”Gradske čistoće” biće zaduženi da ih svakog jutra u 7:30 časova prazne. Za ove potrebe obezbeđeno je 33 kante koje je platila ”Gradska čistoća”, dok je opština Stari grad bila inicijator cele akcije. Opštinski inspektori obilaziće u buduće sve restorane i kafiće i vršiti kontrolu odlaganja smeća, a za nesavesne preduzeće zakonom predviđene mere.