NOVA RASVETA U PRVOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI

Opština Stari grad izdvojila je oko 2,7 miliona dinara za izradu projekta i postavljanje rasternog osvetljenja u Prvoj ekonomskoj školi. Rasveta u ovoj školi je dotrajala i nije menjana gotovo trideset godina. Direktor Prve ekonomske škole Milibor Saković ističe da će se uvođenjem nove rasvete postići daleko kvalitetniji uslovi za rad zaposlenih i učenika, jer će se nova rasveta ugraditi u svim učionicama, hodnicima i profesorskim kabinetima.

U prethodnom periodu opština Stari grad uputila je Prvoj ekonomskoj školi i donaciju od oko 2,5 miliona dinara za unutrašnje uređenje škole, sređivanje kancelarija, zbornice, biblioteke, uvođenje telefonske centrale, opremanje učionica novim nameštajem i opremanje čajne kuhinje za zaposlene.

– Planiramo da sredimo i dvorište škole, koje bi moglo da se koristi za časove fizičkog, pošto već imamo problem sa veličinom fiskulturne sale. Planiramo da ubacimo jedan koš, obzirom da dvorište nije veliko, ali cilj nam je da ozelenimo površinu dvorišta koja se graniči sa zgradom „Politike“. Projekat je već urađen, a pored sređivanja dvorišta on predviđa i direktno slivanje kišnice u kanalizaciju, jer je škola imala veliki problem sa vlagom – objašnjava direktor Milibor Saković.

Prva Ekonomska škola je kao spomenik kulture pod zaštitom države (zadužbina braće Radojković iz 1928. godine) i njeno veliko renoviranje tek predstoji kada iz gradskog budžeta budu izdvojena sredstva za zamenu dotrajale stolarije i sređivanje fasade.