NOVA POMOĆ ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLA

U okviru kontinuirane pomoći za rekonstrukciju i obnovu škola na svojoj teritoriji, Gradska opština Stari grad, na nedavnoj sednici Veća opštine, pomogla je Osnovnoj školi za zaštitu vida Dragan Kovačević, muzičkoj školi dr Vojislav Vučković, kao i Vazduhoplovnoj akademiji.

Za OŠ Dragan Kovačević opština je donirala oko tri miliona dinara za rekonstrukciju sanitarnih čvorova i njihovo prilagođavanje deci sa posebnim potrebama. Takođe, opština je opredelila i dodatnih 200 000 dinara za kupovinu pet klima uređaja ovoj školi. I muzičkoj školi dr Vojislav Vučković GO Stari grad je donirala oko 2,5 miliona dinara za rekonstrukciju instalacije grejanja, a Vazduhoplovnoj akademiji – oko 1,5, miliona dinara za adaptaciju školske radionice.