Nabavka usluga uspostavljanja DMS sistema

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru

ispravka odluke o dodeli ugovora